Biomoestuin De Wijert

15/07/2015

Een groep wijkbewoners nam in 2013 het initiatief om een buurtmoestuin op te zetten. Er werd gekozen voor een locatie op het terrein van MFC De Wijert. Vanaf dat moment is het initiatief voortgezet als ‘vrijwilligersactiviteit’ binnen het MFC, in samenwerking met het buurt- en opbouwwerk. De buurtmoestuin ontleent aan die locatie ook haar naam.

In 2014 is een projectplan met schetstekening en begroting uitgewerkt. De moestuin is bedoeld voor bewoners van De Wijert-Helpman. Speciaal voor ouderen en mindervaliden voorziet het schetsplan in twee verhoogde teeltbakken.

De gemeente Groningen stelde voor de uitvoering een bijdrage beschikbaar vanuit het Nieuw lokaal Akkoord. In het najaar van 2014 is de moestuin aangelegd door het bedrijf Donkergroen in samenwerking met de groep initiatiefnemers.

Op 20 april 2015 is gestart met het zaaien en planten van de verschillende gewassen, waarna eind mei de biomoestuin officieel werd geopend door wethouder Schroor.

Er zijn drie gezamenlijke momenten om te tuinieren, maandagmorgen vanaf 9 uur, dinsdagavond van 19 tot 21 uur en donderdagmiddag vanaf 14 uur. Het oogstfeest zal plaatsvinden op zaterdag 26 september 2015 in combinatie met Nationale Burendag.

Enkele foto’s die gemaakt zijn voor de publicatie van het boekje Eetbare Stad uit 2016 :