Kinderwerktuin Westpark

08/11/2018

Adres: Tarralaan 2, 050-3676330
Tuinleider: Rik Breed, rik.breed@groningen.nl
Andere medewerkers: Hedy Borst, Rienk Boer, Rixt Kok.

In kinderwerktuin Westpark krijgen kinderen van groep 1 t/m 8 les in ecologische basisvorming in de vorm van lessen uit de Groene-leerlijn .De tuin is ruim opgezet en beschikt over een bijenstal die bezocht wordt tijdens de bijenles. Tevens is er een grote vijver die gebruikt wordt voor onder andere de les amfibieën en de les leven in zoet water. In 2016 heeft de tuin nieuw leslokaal in gebruik genomen.