Fruitbomen & plantsoen Rensuma- en Scheltemaheerd

26/11/2013

Beschrijving
Appelboom en insectvriendelijk groen met insectenhotel in een plantsoen.

Realisatie
2011

Gebruikers
Bewoners