De Widartuin

26/11/2013

Foto Eetbare Stad Wildar tuin

Beschrijving
Fruitbomen, fruitstruiken, kruiden en bloemen vóór de school en op het schoolplein.

De Widartuin is in schetsateliers ontworpen door de toekomstige gebruikers – de kinderen – in samenspraak met ouders, leerkrachten, naschoolse opvang en een ecologisch hovenier. Er is gebruikgemaakt van veel gerecycleerde materialen voor afbakening van het groen en voor decoratieve en speelelementen. De prachtige tuin wordt veel gebruikt in de lessen en bij het vrije spel. Op de website is de ontstaansgeschiedenis van de tuin te lezen.

Gerealiseerd
2011

Adres
Merwedestraat 41

Website
www.vrijeschool-groningen.nl

Contactpersoon
Dineke Linzel, dinekelinzel@widarvrijeschool.nl

Foto Eetbare Stad Wildartuin1

Foto Eetbare Stad Wildartuin2