Cursus biologisch moestuinieren

14/02/2020


Dit voorjaar organiseert Tuin in de Stad een cursus biologisch moestuinieren, verzorgd door Gerard Wezenberg uit Assen. Vier avonden theorie en twee ochtenden in de praktijk. Met enige boekenwijsheid, maar vooral tips en trucs uit Gerard’s ervaring.
 Uitgangspunten biologisch tuinieren
 Mest, compost en grondbewerking
 Zaaien, verspenen, dunnen, wieden
 Combinatieteelten, vruchtwisseling
 Zelf een teeltplan maken
De kosten zijn € 70,- bij een groep van tien cursisten. De theorieavonden zijn op di. 17-, 24-, 31-3 en 7-4 van 20.00 tot 22.00 uur, de praktijkochtenden op zaterdagen 28-3 en 18-4 van 9.30 tot 12.30 uur.
Meer informatie: Tuin in de Stad 06-51962463 of tuinindestad@gmail.com