Stappenplan

Stappenplan voor een buurtmoestuin!

  1. Je hebt een leuk idee. In je eigen tuin, dak of balkon kun je zo aan de slag. Wil je een geveltuin aanleggen of een groter project opstarten, zoals fruitbomen in je straat of een buurtmoestuin, neem dan contact op met de coördinator groenparticipatie van de gemeente, Laurens Stiekema. Je kunt zo direct checken of je idee op de gewenste plek uitvoerbaar is. Alleen in de stedelijke ecologische structuur is groenparticipatie lastig. Zijn je woning en de openbare grond daaromheen eigendom van de woningbouwcorporatie, informeer dan daar naar mogelijkheden.
  2. Breng je idee onder de aandacht bij een aantal buren. Middels een A4-tje of in persoonlijke gesprekken kun je het projectidee uitleggen en vragen om een buurtbijeenkomst.
  3. Op de buurtbijeenkomst bespreek je het idee met de buren. Maak hen enthousiast, maar neem ook eventuele bezwaren serieus. Pas samen het idee aan, zodat zo veel mogelijk mensen erachter gaan staan.
  4. Benoem een contactpersoon, die zich voor het slagen van het project in wil zetten en de contacten tussen bewoners en gemeente coördineert.
  5. Leg het idee voor aan de coördinator groenparticipatie bij de gemeente. Hij kan helpen om een plan concreet te maken en adviseren over de beplanting of doorverwijzen. Voor grote initiatieven kan de ontwerpfase ook opgenomen worden in de subsidieaanvraag, zodat daarvoor een externe adviseur ingeschakeld kan worden.
  6. Dien het project in bij gemeente of woningbouwcorporatie, samen met de lijst van bewoners die erachter staan.
  7. Als je goedkeuring voor je plannen hebt, maak een planning voor de aanleg en ga aan de slag. Spreek momenten af waarop het gezamenlijke onderhoud plaatsvindt. Voor het lenen van specialistisch gereedschap is eventueel hulp van de wijkpost mogelijk. Regel dit, voordat je begint met de uitvoering.
  8. Laat in overleg met de gemeente iedereen die mee wil werken aan het project een intentieverklaring of het projectvoorstel ondertekenen. Voor de gemeente of woningbouwcorporatie is het belangrijk dat de buren zich verplichten het stuk groen over langere tijd samen te onderhouden. Zodat het stuk ook wordt onderhouden als iemand verhuisd of ziek wordt.
  9. Vier je succes na de aanleg en houd regelmatig een gezamenlijk oogst- of buurtfeest!

Veel succes!

poster stappenplan

Stappenplan Poster